אזרחות גרמנית

אזרחות גרמנית הינה תלויה בקשר דם ולא במקום הלידה. כלומר, צאצא לגרמנים עשוי להיות זכאי לאזרחות גרמנית גם אם לא נולד בגרמניה. תנאי קבלת אזרחות גרמנית השתנו במהלך השנים כדלקמן: בין 1914 ל-1963 האזרחות ניתנה למי שאביו גרמני. בין השנים 1964 ל-1974 האזרחות נקבעה לפי האם. החל משנת 1975 האזרחות עוברת לילד מכל אחד מהוריו.

אזרחות גרמנית לאזרחי ישראל

בישראל חיים דור שני, שלישי ואף רביעי לאזרחים גרמניים אשר מתוקף קשר הדם עשויים להיות זכאים לאזרחות גרמנית. על מנת לקבל את האזרחות הגרמנית יש להמציא מסמכים המאשרים את הקשר המשפחתי בשפות אנגלית או גרמנית (אם אינם בשפות אלו יש לדאוג לתרגום נוטריון מורשה). לעתים יש לאתר מסמכים כמו תעודות לידה בגרמניה עצמה.

אזרחות גרמנית מתוקף נישואין

מאז שנת 1970, נישואים לאזרח/ית גרמניה אינם מקנים אזרחות גרמנית אוטומטית. במקרה כזה יש לבדוק אינדיבידואלית את ההליך לקבלת האזרחות.