שגרירות ירדן בישראלכתובת שגרירות ירדן בישראל:

בית עוז קומה 10, רחוב אבא הלל 14, רמת גן

טלפון שגרירות ירדן בישראל: 03-7517722

פקס שגרירות ירדן בישראל: 03-7517712

דוא”ל שגרירות ירדן בישראל: tel-aviv@fm.gov.jo

שעות וימי קבלת קהל:
במחלקה הקונסולרית: ראשון – חמישי: 9:00 – 13:00

כתובת אתר השגרירות:
http://www.jordanembassytelaviv.gov.jo/wps/portal/FMHebrewSite/TelAviv