פרסום באתר שגרירות

אתר שגרירות פתוח למפרסמים בתחומים רלוונטים כגון: שירותים נוטריונים, טיפול באשרות כניסה, זכאות לאזרחויות זרות וכיו”ב.

לפרטים נוספים, נא לפנות לכתובת הדוא”ל הבאה: portugalisrael@gmail.com